Platby hotově, nebo
platebními kartami.

STK HRANICE


NABÍZENÉ SLUŽBY


CENÍK SLUŽEB


KONTAKTNÍ ÚDAJEKONTAKTNÍ formulář


  581 699 426-7

Provozní doba:  Pondělí - čtvrtek 7:00 - 16:00 hodin, Pátek 6:00 - 10:00 hodin

 

STK Hranice
- stanice technické a emisní kontroly v Hranicích.


Pokračovat na stránce

AKTUALITY:

NAŠE STANICE STÁLE BEZ OBJEDNÁVEK

Zanechte u nás Váš vůz a my se Vám postaráme o technickou.

PŘED PŘÍJEZDEM NA STK:

1) si prosím zkontrolujte rozměr pneumatik a ráfků na vozidle dle dokladů (jedná se o závadu)

2) vozidlo přistavte na pravidelnou prohlídku s demontovanými kryty kol

Nabízené služby

Nabízíme komplexní služby v oblastech technických prohlídek a emisních kontrol.

Technické prohlídky na žádost zákazníka

 

Tyto prohlídky si zákazníci můžou vyžádat mimo interval pravidelných technických kontrol, jsou informativní a provádějí se buď v plném nebo částečném rozsahu dle požadavků zákazníka.

Při technické kontrole na žádost zákazníka kontrolní technik nevylepuje kontrolní nálepku ani nebude proveden zápis o výsledku technické prohlídky do technického průkazu vozidla.

 


Evidenční kontrola

 

Evidenční kontrola má za úkol zjistit, zda skutečný stav vozidla souhlasí s údaji uvedenými v originálu velkého technického průkazu a v ORV (resp. malého technického průkazu), popř. v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, které nepodléhá registraci. Evidenční kontrola se provádí v případě změny vlastníka použitého vozidla před registrací této změny na příslušném úřadě. Protokol, který je z této kontroly je vystaven, je dotyčný povinen přihlásit na příslušném registru silničních vozidel. Platnost tohoto protokolu při

registraci nesmí překročit lhůtu 30 pracovních dnů od jeho vydání.

 

Budete potřebovat:

»  originál technického průkazu vozidla

»  originál osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz).

 

 

Technická kontrola při schvalování technické způsobilosti vozidel v ČR

 

Tato kontrola se týká vozidel dovezených ze zahraničí mimo EU, která nebyla dosud

registrována v ČR. Kontrola se provádí v plném rozsahu a vypracuje se protokol o technické prohlídce před schválením technické způsobilosti vozidla potřebný pro schválení dovezeného vozidla na příslušném úřadě. Budete potřebovat:

 

»  originál technického průkazu ze země původu vozidla

»  osvědčení o registraci vozidla pokud bylo v zemi původu vydáno

»  doklad o vyřazení vozidla z registru jiného státu

»  doklad o celním odbavení vozidla (platí pro vozidla ze zemí mimo EU).

 

 

Pravidelná technická prohlídka silničních vozidel

 

Provoz silničních vozidel podléhá zákonu č. 56/2001 Sb., Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění. Dle § 39 tohoto zákona silniční vozidla  musí absolvovat pravidelné technické kontroly v daných intervalech.

Pravidelná technická prohlídka vozidel se provádí v plném rozsahu dle vyhlášky č. 342/2014 Sb.

Budete potřebovat:

»  originál technického průkazu vozidla

»  originál osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)

»  protokol o měření emisí, změříme zde před
     samotnou technickou prohlídkou

»  a platnou revizi plynového zařízení (jen u vozidla přestavěného na alternativní
     pohon plynem LPG, CNG).

»  vozidlo musí mít demontované kryty kol

 

Technická prohlídka před registrací silničních vozidel v ČR

 

Technické prohlídky před registrací vozidel se provádějí v případě, kdy vozidlo dosud nebylo registrováno v České republice (dovoz ze zemí EU), nebo při koupi nového vozidla, a má vystaven technický průkaz (čistopis). Prohlídka se provádí v plném rozsahu dle vyhlášky č. 342/2014 Sb., a na jejím konci obdržíte protokol potřebný k registraci vozidla na příslušném úřadě.

V případě nového vozidla budete potřebovat:

»  technický průkaz (čistopis)

»  protokol o měření emisí (nesmí překročit lhůtu 30ti dnů), změříme zde před
     samotnou technickou prohlídkou

»  vozidlo musí mít demontované kryty kol

 

V případě zahraničního vozidla budete potřebovat:

»  originál technického průkazu ze země původu vozidla

»  osvědčení o registraci vozidla, pokud bylo v zemi původu vydáno

»  doklad o vyřazení vozidla z registru jiného státu

»  COC (Certificate of Conformity - dokument určený k první registraci vozidla,
     přičemž po této první registraci je znehodnocen, a to zejména příslušným
     záznamem o provedené první registraci).

»  vozidlo musí mít demontované kryty kol

 

Ceník služeb

Platnost od: 08.1.2018. Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH:  21%

Informace o způsobu a rozsahu technických podmínek prováděných ve stanici technické kontroly

Na internetové adrese
www.stkinfo.cz naleznete vždy aktuální informace, které se týkají způsobu a rozsahu technických prohlídek prováděných v naší stanici technické kontroly

Druh vozidla

 

Kategorie

Technická prohlídka -TP:   

Pravidelná

Opakovaná do 30ti dnů

Opakov. ve stejný den jako pravid.

Na žádost zákazníka

Nařízená technická prohlídka

 

Evidenční kontrola

Evidenční kontrola (dovoz vozidla EU)

Evidenční kontrola tažného zařízení

 

Před registrací

Před registrací + technický protokol
Tech. před schvál. + tech. protokol

Stavba

Přestavba

 

motocykly

 

L

 

480,-

200,-

100,-

300,-

450,-

 

400,-

600,-

/

 

900,-

900 + 500


 

1400,-

1600,-

1400,-

 

osobní

automobil

M1, M1G

 

830,-

400,-

100,-

500,-

800,-

 

400,-

600,-

300,-

 

1100,-

1100 + 500


 

1600,-

1600,-

1400,-

nákladní

automobil

N1, N1G

 

830,-

400,-

100,-

500,-

800,-

 

400,-

600,-

300,-

 

1100,-

1100 + 500


 

1600,-

1600,-

1400,-

přípojné

vozidlo

O1,O2

 

480,-

200,-

100,-

300,-

450,-

 

400,-

600,-

/

 

900,-

900 + 500 

 

1400,-

1600,-

1400,-

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti v ČR – vozidla dovezená ze zemí mimo EU

Ostatní služby:

Vystavení náhradního dokladu (opis protokolu)

Vylepení náhradní kontrolní nálepky  TP

Kontrola brzd

Kontrola vůlí nápravy, řízení

Seřízení světlometů

Výpis k doplnění emisních údajů

Výpis z technických údajů vozidel

Emise:

Benzín

Řízený a neřízený systém

Diesel

Řízený a neřízený systém

LPG

Vystavení náhradního dokladu (opis protokolu)

Opakovaná ve stejný den jako pravid.

200,-

100,-

200,-

150,-

50,-

1400,-

2200,-

 Opakovaná

600,-                        300,-

                       

700,-                        300,-

700,-                        300,-

100,-

100,-

Vysvětlivky značení kategorií vozidel

 

M1 - vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče nebo

víceúčelová vozidla

M1G - osobní automobil v terénním provedení

LPG, CNG - vozidla poháněná plynem

N1 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg

 

N1G - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg v terénním

provedení

L - motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly

O1 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg

O2 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg,
ale nepřevyšuje 3 500 kg

Provozní doba:

 

Pondělí – čtvrtek 7:00 – 16:00
Pátek 6:00 – 10:00

 

Stanice technické kontroly 38.13

Stanice emisní kontroly 48.08.01

 

Adresa:

Hranická 505, 753 61 Hranice IV

 

telefon:
+420 581 699 426 – Mgr. Marie Králová
+420 581 699 427 – Bohumil Michálek - vedoucí  STK a SME

 

e-mail: 
stk@el-lumen.cz
Provozovatel: ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.