Platby hotově, nebo
platebními kartami.

STK HRANICE


NABÍZENÉ SLUŽBY


CENÍK SLUŽEB


KONTAKTNÍ ÚDAJEKONTAKTNÍ formulář


  581 699 426-7

Provozní doba:  Pondělí - čtvrtek 7:00 - 16:00 hodin, Pátek 6:00 - 10:00 hodin

 

STK Hranice
- stanice technické a emisní kontroly v Hranicích.


Pokračovat na stránce

AKTUALITY:

NAŠE STANICE STÁLE BEZ OBJEDNÁVEK

Zanechte u nás Váš vůz a my se Vám postaráme o technickou.

PŘED PŘÍJEZDEM NA STK:

1) si prosím zkontrolujte rozměr pneumatik a ráfků na vozidle dle dokladů (jedná se o závadu)

2) vozidlo přistavte na pravidelnou prohlídku s demontovanými kryty kol

Nabízené služby

Nabízíme komplexní služby v oblastech technických prohlídek a emisních kontrol.

Technické prohlídky na žádost zákazníka

 

Tyto prohlídky si zákazníci můžou vyžádat mimo interval pravidelných technických kontrol, jsou informativní a provádějí se buď v plném nebo částečném rozsahu dle požadavků zákazníka.

Při technické kontrole na žádost zákazníka kontrolní technik nevylepuje kontrolní nálepku ani nebude proveden zápis o výsledku technické prohlídky do technického průkazu vozidla.

 


Evidenční kontrola

 

Evidenční kontrola má za úkol zjistit, zda skutečný stav vozidla souhlasí s údaji uvedenými v originálu velkého technického průkazu a v ORV (resp. malého technického průkazu), popř. v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, které nepodléhá registraci. Evidenční kontrola se provádí v případě změny vlastníka použitého vozidla před registrací této změny na příslušném úřadě. Protokol, který je z této kontroly je vystaven, je dotyčný povinen přihlásit na příslušném registru silničních vozidel. Platnost tohoto protokolu při

registraci nesmí překročit lhůtu 30 pracovních dnů od jeho vydání.

 

Budete potřebovat:

»  originál technického průkazu vozidla

»  originál osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz).

 

 

Technická kontrola při schvalování technické způsobilosti vozidel v ČR

 

Tato kontrola se týká vozidel dovezených ze zahraničí mimo EU, která nebyla dosud

registrována v ČR. Kontrola se provádí v plném rozsahu a vypracuje se protokol o technické prohlídce před schválením technické způsobilosti vozidla potřebný pro schválení dovezeného vozidla na příslušném úřadě. Budete potřebovat:

 

»  originál technického průkazu ze země původu vozidla

»  osvědčení o registraci vozidla pokud bylo v zemi původu vydáno

»  doklad o vyřazení vozidla z registru jiného státu

»  doklad o celním odbavení vozidla (platí pro vozidla ze zemí mimo EU).

 

 

Pravidelná technická prohlídka silničních vozidel

 

Provoz silničních vozidel podléhá zákonu č. 56/2001 Sb., Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění. Dle § 39 tohoto zákona silniční vozidla  musí absolvovat pravidelné technické kontroly v daných intervalech.

Pravidelná technická prohlídka vozidel se provádí v plném rozsahu dle vyhlášky č. 342/2014 Sb.

Budete potřebovat:

»  originál technického průkazu vozidla

»  originál osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)

»  protokol o měření emisí, změříme zde před
     samotnou technickou prohlídkou

»  a platnou revizi plynového zařízení (jen u vozidla přestavěného na alternativní
     pohon plynem LPG, CNG).

»  vozidlo musí mít demontované kryty kol

 

Technická prohlídka před registrací silničních vozidel v ČR

 

Technické prohlídky před registrací vozidel se provádějí v případě, kdy vozidlo dosud nebylo registrováno v České republice (dovoz ze zemí EU), nebo při koupi nového vozidla, a má vystaven technický průkaz (čistopis). Prohlídka se provádí v plném rozsahu dle vyhlášky č. 342/2014 Sb., a na jejím konci obdržíte protokol potřebný k registraci vozidla na příslušném úřadě.

V případě nového vozidla budete potřebovat:

»  technický průkaz (čistopis)

»  protokol o měření emisí (nesmí překročit lhůtu 30ti dnů), změříme zde před
     samotnou technickou prohlídkou

»  vozidlo musí mít demontované kryty kol

 

V případě zahraničního vozidla budete potřebovat:

»  originál technického průkazu ze země původu vozidla

»  osvědčení o registraci vozidla, pokud bylo v zemi původu vydáno

»  doklad o vyřazení vozidla z registru jiného státu

»  COC (Certificate of Conformity - dokument určený k první registraci vozidla,
     přičemž po této první registraci je znehodnocen, a to zejména příslušným
     záznamem o provedené první registraci).

»  vozidlo musí mít demontované kryty kol

 

Ceník služeb

Platnost od: 08.1.2018. Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH:  21%

Informace o způsobu a rozsahu technických podmínek prováděných ve stanici technické kontroly

Na internetové adrese
www.stkinfo.cz naleznete vždy aktuální informace, které se týkají způsobu a rozsahu technických prohlídek prováděných v naší stanici technické kontroly

Druh vozidla

 

Kategorie

Technická prohlídka -TP:   

Pravidelná

Opakovaná do 30ti dnů

Opakov. ve stejný den jako pravid.

Na žádost zákazníka

Nařízená technická prohlídka

 

Evidenční kontrola

Evidenční kontrola - opakovaná

Evidenční kontrola (dovoz vozidla EU)

Evidenční kontrola tažného zařízení

 

Před registrací

Před registrací + technický protokol
Tech. před schvál. + tech. protokol

Stavba

Přestavba

 

motocykly

 

L

 

580,-

300,-

100,-

300,-

500,-

 

400,-

200,-

700,-

/

 

900,-

900 + 700


 

1700,-

1900,-

1500,-

 

osobní

automobil

M1, M1G

 

950,-

400,-

100,-

500,-

800,-

 

400,-

200,-

700,-

400,-

 

1100,-

1100 + 700


 

1900,-

1900,-

1500,-

nákladní

automobil

N1, N1G

 

950,-

400,-

100,-

500,-

800,-

 

400,-

200,-

700,-

400,-

 

1100,-

1100 + 700


 

1900,-

1900,-

1500,-

přípojné

vozidlo

O1,O2

 

580,-

300,-

100,-

300,-

500,-

 

400,-

200,-

700,-

/

 

900,-

900 + 700 

 

1700,-

1900,-

1500,-

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti v ČR – vozidla dovezená ze zemí mimo EU

Ostatní služby:

Vystavení náhradního dokladu (opis protokolu)

Vylepení náhradní kontrolní nálepky  TP

Kontrola brzd

Kontrola vůlí nápravy, řízení

Seřízení světlometů

Výpis k doplnění emisních údajů

Výpis z technických údajů vozidel

Emise:

.

Benzín

Diesel

LPG

Zkušební měření emisí

Opakovaná ve stejný den jako pravid.

50,-

100,-

100,-

200,-

50,-

1400,-

2500,-

 Opakovaná

800,-                        400,-

800,-                        400,-

800,-                        400,-

400,-                         /,-

100,-                         /,-

Vysvětlivky značení kategorií vozidel

 

M1 - vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče nebo

víceúčelová vozidla

M1G - osobní automobil v terénním provedení

LPG, CNG - vozidla poháněná plynem

N1 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg

 

N1G - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg v terénním

provedení

L - motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly

O1 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg

O2 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg,
ale nepřevyšuje 3 500 kg

Provozní doba:

 

Pondělí – čtvrtek 7:00 – 16:00
Pátek 6:00 – 10:00

 

Stanice technické kontroly 38.13

Stanice emisní kontroly 48.08.01

 

Adresa:

Hranická 505, 753 61 Hranice IV

 

telefon:
+420 581 699 426 – Mgr. Marie Králová
+420 581 699 427 – Bohumil Michálek - vedoucí  STK a SME

 

e-mail: 
stk@el-lumen.cz
Provozovatel: ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.